Aby ste vedeli ako so SZH

29.05.2018 20:47

Trochu Vám ozrejmím, do čoho by som sa z hĺadiska našej hádzanej pustil. Predstavím Vám môj rámcový program :

 

PROGRAM KTORÝ CHCEM SPLNIŤ :

  1. Zmena systému výchovy mládeže

Regionálne centrá pod kontrolu a riadenie krajských zväzov

Financovanie a organizácia cez krajské zväzy

Vypracovanie metodiky pre prípravky a žiactvo

  1. Všetky peniaze zo štátneho rozpočtu podĺa zákona o športe do klubov
  2. Všetky náklady spojené s delegátmi a rozhodcami uhradí SZH
  3. Výchova trenérských kádrov na všetkých úrovniach – najviac v mládeži
  4. Efektívna rekonštrukcia sekretariátu SZH
  5. Transparentné využívanie prostriedkov z MŠ SR, sponzorských zmlúv a iných dotácií
  6. Rozvoj infraštruktúry – haly a zázemia
  7. Podpora reprezentačných výberov vo všetkých kategóriách 
Porozmýšľajte...