Možno Vás bude zaujímať 2...

08.12.2017 11:18

https://www.hazetnasbavi.cz/news/michal-hradil-szh-stavia-cez-rch-dom-od-strechy/