Na tomto mieste sa pokúsim pomáhať tým, čo o to stoja. Nie spôsobom : .. takto to musíte robiť, lebo ja to tak robím! , ale spôsobom : ...skúste si z toho vybrať, čo potrebujete, keď potrebujete...

Obsah :

1.Zásady, ktoré mi pomáhajú

2.Taktické označovanie hráčov  podľa postavenia v obrannom systéme 0-6 

3.Obrana 0-6, škandinávska (švédska) - fungovanie, kritické momenty a situácie 

4.Cross Fit a hádzaná - áno či nie 

5.Obrana 1-2-3 (juhoslovanská) - fungovanie, kritické momenty a situácie 

6.Práca s taktickou tabuľou počas time outu - pre a proti 

7.Stabilizačné cvičenia - prečo sú potrebné a užitočné (M.Ďuriš) 

 

 

1.Zásady, ktoré mi pomáhajú  :

 • Mužstvo by malo byť informované - o cieľoch, o programe, o filozofii, o systéme, o pokutách, o odmenách, o tréningoch, o súperoch, o svojom zdravotnom stave, o trénovanosti, o klube.
 • Mužstvo by malo byť dobre poskladané a malo by poznať svoj systém - mať základnú zostavu, mať systém striedania, mať systém hry v útoku, mať systém hry v obrane, mať systém blokovania, mať systém hry v protiútoku, mať systém hry  v oslabení, mať systém hry presiloviek, mať systém hry pri vracaní sa do obrany, mať systém hry so siedmym hráčom v poli
 • Mužstvo by malo byť zabezpečené a spokojné - vybavenie, prostriedky, zdravotné zabezpečenie, starostlivosť. Pri splnení týchto podmienok je možnosť na mužstvo vytvárať tlak
 • Mužstvo by sa nemalo nudiť a prepadať stereotypu - pestrý program, pestré tréningy, zábavné formy tréningov (potrebný je aj dril, ale dávam na neho pozor)
 • Mužstvo by malo byť kontrolované - nie spôsobom, že im budem liezť do súkromia, ale v otázke hmotnosti, trénovanosti, regenerácie, pitného režimu, životosprávy - dôverovať, ale preverovať
 • Zlý policajt, dobrý policajt - mužstvo by malo poznať cukor aj bič
 • Snažíť sa mužstvo neoklamať, nezavádzať, plniť dané sľuby, ale aj tresty
 • Snažiť sa byť partnerom a poradcom - vedieť od hráčov informácie o ich problémoch nie len čo sa týka hádzanej, ale aj osobného života a snažiť sa nájsť vhodné riešenie
 • Nebyť s hráčmi  pivným priateľom - bohužiaľ stáva sa, že to zneužijú
 • Urobiť maximum pre ich zaujatosť a motiváciu

Veľmi  pomáha, keď má každý tréner jasnú predstavu, čo chce robiť, ako to chce robiť, s kým to chce robiť a akými prostriedkami. Vzdelávaním sa a získavaním informácii, záujmom o hádzanú ako takú. Nájsť si svoj štýl a svoju cestu za úspechom. A potom to vyskúšať či to funguje. Či sa dostavia úspechy a rast výkonnosti zverencov. Ak nie, musí sa niečo zmeniť a pokúsiť sa znovu. Ale často meniť svoje metódy, postupy a ciele sa nedá. Stráca sa čas, trpezlivosť tých, ktorí to platia a sebadôvera vo vlastného seba a vo svoje schopnosti !

"Tréner je buď úspešný alebo neúspešný. Dobrý a zlý neexistuje." (Jozef Služanič, byvalý futbalový funkcionár).

 

 

 

2. Taktické označovanie hráčov podľa postavenia v obrannom systéme 0-6

         Každý hráč v zápasovom strese by mal vedieť o čom kouč z obranného taktického hľadiska rozpráva (na lavičke, pri time oute), ale aj na tréningu. V útočnej fáze je to jednoduchšie, lebo brankárom je brankár, ľavým krídlom je ľavé krídlo, strednou spojkou je stredná spojka a.t.ď., ale aj útočnici musia vedieť, na ktorého obrancu zatlačiť, ku ktorému sa postaviť, ktorého odcloniť.

Tréner by mal zvoliť takú rétoriku, ktorú má zaužívanú v tréningu, aby mu hráči rozumeli. Teoretici mi teraz dajú po ušiach, lebo odborné vyjadrovanie je určite tiež dôležité, ale účel svätí prostriedky. 

Takže asi takto :

Obrana 0-6             0-6.docx (273324)

 

 

 

3. Obrana 0-6 (škandinávska, švédska)

        Tento obranný systém vznikol v 90-rokoch minulého storočia a bol základom úspechov zlatej švédskej éry (B.Johansson, O.Lingren, S.Olsson, P.Carlén, M.Wislander...). Veľa myšlienok ako to prakticky funguje mi poskytol Daniel Kubeš.

 

Úvod:    základné postavenie všetkých hráčov je na brankovisku. Obrana sa plynule presúva zároveň s pohybom lopty. Táto obrana má minimalizovať situácie 1-1 a zamedziť streľbe spojok z blízkej vzdialenosti v priestore stredných obrancov (3 a 4). Strední obrancovia (3 a 4) by mali byť najagresívnejší z celej obrany a to až do 10m pred bránkou.

 

Základné úlohy obrancov:     

Krídelní obrancovia 1 a 6 :

 1. Zabrániť útočníkovy preniknúť na brankovisko pri tlaku 1-1 a to hlavne von z ihriska
 2. Zdvojovanie - pri chybe obrancov 2 a 5 vypomôcť zdvojovaním. Bez rúk hlavne agresívne telom, ruky použiť na zabránenie prihrávky na voľného krídelného útočníka      
 3. Získavanie lopty - pri jasnej situácii, keď prihrávka smeruje na krajnú spojku a nieje pri krídelnom obráncovi pivot - vbiehanie do prihrávky       

Obrancovia na pozícii 2 a 5 :         

 1. Zabrániť prieniku útočníka pri situácii 1-1 ku krídelnému obráncovi
 2. Zabrániť streľbe cez hlavu zo zeme v priestore do 8m od bránky faulom alebo agresívnym blokom
 3. Zabrániť streľbe z výskoku do 8m od bránky faulom alebo agresívnym blokom
 4. Donútiť postavením a tlakom útočníka k pohybu do zhusteného stredu obrany
 5. Po zvládnutí bodu 4 okamžite zasunúť na 6m a pokryť agresívne podbiehajúceho pivota, najlepšie faulom alebo ziskom lopty

 

Obrancovia na pozícii 3 a 4 (stredný blok) :

 1. Zabrániť streľbe z výskoku v priestore 9m faulom, do 10m agresívnym blokm (potrebná dohoda s brankármi, ktorá strana sa blokuje spravidla je to zadná tyčka a po prechode strelca cez stred obrany podľa dohody a kvality súpera)
 2. Maximálna snaha zabrániť pivotovi zaujať nebezpečnú pozíciu pre prihrávku, zabrániť prihrávke do pivota faulom alebo ziskom lopty
 3. Agresívnym pohybom a blokom zabrániť podľa daných možností streľbe zo zeme do 9m
 4. Agresivitou (vybiehaním do prihrávky, pohybom...) vytvoriť tlak na súpera v strednom bloku obrany

 

Kritická situácia :

Odrazená lopta po streľbe :       Za odrazenú loptu (po streľbe z poľa alebo pri 7m hodoch) sú zodpovední všetci obrancovia, len pri dnešnom poňatí hry, kde krídelníci sú povinný vybiehať do I.vlny protiútoku sa na krídelných obranných pozíciách riskuje a zastupuje   ich pri získavaní lôpt obranca 2 a 5. Za každú cenu pri odrazených sa musí zamedziť gólu - psychlogicky, keď obrana ubráni a dostane gól z odrazenej, sú tieto situácie veľmi kritické.     

 

 

 

4.Cross Fit a hádzaná

CrossFit je silový a kondičný program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Sústredí sa na neustále obmieňanie funkčných pohybov pri vysokej intenzite a pomocou nich prispieva k vytvoreniu celkovej fyzickej kondície.

CrossFit je nielen silovým a kondičným programom, ale zároveň životným štýlom inšpirovaným dobrou kondíciou. Úzko spätá komunita CrossFit veľkým dielom prispieva k úspechu programu. Usilovná práca, delenie sa o skúsenosti s ostatnými, cesta k spoločnému cieľu a možnosť súťažiť sám so sebou, s časom alebo s ostatnými v skupine poskytuje motiváciu, ktorú možno nájsť v mnohých športoch, a je to jeden z dôvodov, prečo sa program CrossFit nazýva kondičným športom

Program CrossFit ľudí povzbudzuje, aby vždy, keď sú v posilňovni, pracovali na svojich slabých stránkach rovnako, ako na tých silných. Nadobúdanie nových schopností, dosahovanie osobných rekordov, prebúdzanie ducha súťaživosti a posilňovanie mužov a žien každého veku – to všetko je v telocvični CrossFit na každodennom poriadku.

Mimo nej podporuje program CrossFit vyváženú, ľahšiu stravu, ktorá optimalizuje výkon, zdravie a pohodu, keďže správna výživa je základom kondície.

 

Marek Ďuriš, masér a fyzioterapeut, tréner Cross Fitu :

"Cross Fit je silový a kondičný program, zameraný na nadobudnutie všeobecnej kondície, je to životný štýl. Nešpecializuje sa len na maximálnu silu alebo vytrvalosť, ale aj na bežnú silu a vytrvalosť. Je to veľký test nášho orgamnizmu. Kto chce byť dobrý croosfiter, musí byť výborne pripravený všestranný športovec, musí byť maximálne komplexný. Dokonale odhalí slabiny každého športovca. Mňa najviac baví prinášať ho ľuďom, posúvať ich hranice - od mladých ľudí až po ľudí v predôchodkovom veku. Je príjemné vidieť ako sa tešia z dosiahnutých výsledkov. Čo sa týka hádzanej. Hádzanári sú všestranný, výborný odraz, sila, vytrvalosť, rýchlosť. Cross Fit je o všestrannosti takže ako občasný doplnkový tréning ho môžem odporučiť".

 

Milan Skokan, fyzioterapeut a kondičný tréner :

" Z môjho pohľadu je Cross Fit jeden z dobrých prostriedkov na prípravu v prípravnom období v hádzanej. Hádzanári by mali byť zdiagnostikovaní a mali by vychádzať z jednorázového maxima. Podľa zistených údajov potom zvoliť počet cvičení, počet opakovaní a počet sérií. Volil by som menšiu dobu zaťaženia a menší počet serií. Najdôležitejší poznatok - dodržiavať pri Cross Fite motorické učenie - správne vykonávanie daných cvičení."

 

Peter Marušic, masér a fyzioterapeut :

"O čo ide? CrossFit je rýchlo rozrastajúci sa tréningový trend, ktorý v sebe spája silové a kondičné cvičenie. Ide o náročné cvičenie, pri ktorom sa stretnete s prvkami silového, aeróbneho a gymnastického tréningu. CrossFit nie je jednostranne zameraný fitness program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať všetkých 10 čiastkových schopností: odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť.

Je teda vhodné a možné skĺbiť CrossFit a hádzanú? Určite áno ! Samozrejme nie počas celej sezóny. CrossFit je , ako sme už zistili, určitý druh silového a kondičného tréningu. Tým pádom  je veľmi vhodný pre športovcov v rámci všeobecnej kondičnej prípravy. Tá neodmysliteľne patrí do života profesionálneho športovca. Takisto vieme, že u športovcov nebýva veľmi obľúbená . Preto v rámci kondičnej prípravy môžeme CrossFitový tréning zaradiť 1 až 2 krát ako doplnok a samozrejme aj rozptýlenie. Prípadne v prvej polovici sezóny ak nemá mužstvo nabitý program a nehrá systémom streda - sobota, môžeme na "dobitie batérií" jeden tréning v týždni absolvovať. 
Vždy ale bude platiť pravidlo "všetkého s mierou. "
 
Môj názor je, že na rozšírenie kvality a pestrosti kondičného tréningu je Cross Fit ideálny. Určite, každý by sa mal zamyslieť nad dávkovaním, čase použitia a sezónnym obdobím, ale raz za čas z mužstva vytriasť dušu a ísť na krv je určite prínosom.
 
 

5. Obrana 1-2-3 (juhoslovanská)

Vychádza z juhoslovanskéo systému agresívneho bránenia, ktorý sa vyvíjal v 80 rokoch minulého storočia a veľmi ho obohatil chorvátsky národný tím. Začal používať postavenie vysokého hráča na vysunutom poste a malých rýchlych hráčov (väčšinou krídiel) na pozíciách 2 a 5. Útočné kombinácie v tomto období tak pokročili a hráči boli lepšie individuálne pripravení takže bolo nutnosťou nacvičiť nový agresívny spôsob bránenia.
 
Úvod :
Úlohou kvalitnej obrany 1-2-3 je eliminovať pripravenú streľbu z priestoru 9-10m od brány v strede obrany. Ďaľšou úlohou je donútiť útok k rýchlemu zakončeniu alebo dostať útok pod tlak a vynútiť stratu lopty technickou chybou.
 
Postavenie a úlohy hráčov na jednotlivých pozíciách :
Pri hre útoku s jedným pivotom :
TROJUHOLNÍKOVÝ TVAR OBRANY
Krídelní obrancovia - oproti obrane 0-6 majú viac priestoru na bránenie. Ich postavenie je na brankovisku a plne zodpovedajú za situáciu 1-1 pri tlaku útočníka
Obrancovia 2 a 5 - základné postavenie na 8-9 metroch. Plne zodpovedajú za situáciu 1 - 1 pri tlaku útočníka vo svojom priestore. Aktívnou prácou rúk zamedzujú prihrávku na neaktívneho pivota, pri aktívnom práci pivota (clona) nikdy nepreberajú, ale snažia sa dobrániť svoju spojku za pomoci vysunutého obrancu.

Obranaca na 3 (stredný zadný) - základné postavenie na brankovisku, posúva sa za loptou bez ohľadu na postavenie pivota a vyplňa priestor. Vypomáha pri tlaku do stredu, práca s pivotom, blokuje prihrávky do pivota a vystupuje s ním pri pokuse o clonu, zdvojuje strednému vysunutému. Má na starosti hlasitú organizáciu obrany.

Obranca na 1(stredný vysunutý) - postavenie na 10-11 metroch, jeho pohyb je od tyčky po tyčku brany, je zodpovedný za situáciu 1-1 vo svojom priestore a vypomáha pri prienikoch do stredu. Blokuje dlhú prihrávku medzi krajnými spojkami a blokuje aj prihrávka do zóny.

 

Pri hre s dvoma pivotmi (zábeh spojky do druhého pivota) :

TROJUHOLNÍKOVÝ TVAR OBRANY SA NEMENÍ

Krídelní obrancovia - plne zodpovedajú za situáciu 1-1 pri tlaku útočníka a vypomáhajú s bránením pivota, ktorý je v postavení za 2(5) obrancom, blokujú prihrávku.

Obrancovia 2 a 5 - základné postavenie na 8-9 metroch. Plne zodpovedajú za situáciu 1 - 1 pri tlaku útočníka vo svojom priestore smerom von. Snažia sa dostať útočiacu spojku postavením a strkaním do stredu ku vysunutému obrancovi. Zamedzujú prihrávku cez hlavu na pivota za nimi.

Obranca na 1 (stredný vysunutý) - je zodpovedný za všetky prieniky krajných spojok do jeho priestoru. Musí narušovať prihrávku medzi krajnými spojkami. narušovať priamu prihrávku do pivota.

Obranca na 3 (stredný zadný) - zodpovedá za priamu prihrávku na obidvoch pivotov v jeho priestore bránenia. doblokováva strely krajných spojok cez 2 a 5 (zvyčajne zadnú tyč).

 

Pri hre s dvoma pivotmi (zábeh krídla do druhého pivota):

TROJUHOLNÍKOVÝ TVAR OBRANY SA NEMENÍ, PLATIA TIE ISTÉ PRAVIDLÁ AKO PRI ZBEHU SPOJKY

 

Kritická situácia - odrazená lopta : Všetci obrancovia sú zodpovední, ale hlavne stredný zadný a krídelní obrancovia (vyplýva to z ich postavenia na brankovisku).

 

 

6.Práca s taktickou tabuľou počas time outu:

Priznajme si, hlavne mi tréneri, že to vyzerá neuveriteľne dobre a odborne, keď si kouč v time oute vezme do ruky taktickú tabuľu a začne ukazovať mužstvu čo by sa malo v nasledujúcom útoku zahrať a ako, postavenie hráčov a kto by kde mal zakončiť. Môj názor je trochu atypický. Time out osobne používam na : ukľudnenie hráčov, na motiváciu, na zmenu zostavy alebo obrany a samozrejme na poradenie, čo by mali skúsiť. Čo by mali skúsiť, ale nič nové len to, čo majú natrénované a čo poznajú a vedia, že im to už niekedy vyšlo. Kde sú si istý, že sa im to môže podariť. A na to nepotrebujem tabuľku. Lebo s taktickou tabuľou je veľmi ťažká práca počas zápasu. Hráči sú zahltení, nervózny, plní adrenalínu a vnímajú toho veľmi málo. Myslím, že len jednoduché informácie. Nemci robili štúdiu, koľkokrát sa podarí akcia dohodnutá v time oute na taktickej tabuľke. 8% ! Nic moc.

Neberte môj názor ako dogmu. Niekto to potrebuje a vie  určité situácie vysvetliť. Hlavne nech si to každý robí po svojom - dôležitý je úspech, prostriedky su irelevantné!

 

 

Stabilizačné cvičenia :

(Marek Ďuriš)

Prečo cvičiť stabilizačné a balančné cvičenia.

Dnešná doba nás vedie k sedavému spôsobu života, je veľmi málo podnetov k pohybovej a športovej aktivite. Máme veľa tzv. civilizačných ochorení a poruchy držania tela, ktoré sa samozrejme prejavujú veľkými zmenami na chrbtici. Jednou z možností je venovať sa ,,PRAVIDELNE" stabilizačným a balančným cvičeniam.

Keď hovoríme o profesionálnom športe, o hádzanej, tak stabilizačné cviky by mali byť každodenným základom a automatikou pre každého .

Škoda že tento systém sa využíva v kluboch na Slovensku hlavne po ťažkých zraneniach a nie ako súčasť pravidelného tréningu.

Je veľmi na škodu každého profesionálneho športovca,  že  stále berú tieto cvičenia ako niečo, čo robiť musia na silu a nie ako ochranu, prevenciu svojho zdravia a v neposlednej rade zvýšenie svojho výkonu.

 

Čo by malo byť úlohou stabilizačných cvičení.

-    zlepšiť svalovú nerovnováhu ( v hádzanej zásadná úloha )

-    zvýšit stabilizáciu jadra tela

-    pripraviť telo na záťaž

-    zlepšit prácu svalovo-nervového systému

-    stabilizovať pohyb a techniku cvičení        

Dnes už nieje žiadny problém cvičit tieto cviky hocikde a z hocičím. Základné pomôcky na vykonavanie stabilizačných cvičení- fitlopta rôzne veľkosti, ale hlavne sa naučiť cvičenia od skúseného fyzioterapeuta, aby sa vykonávali správne.

Fitlopty :      - bosu

                   - TRX

                   - alebo vlastná váha